Νομική απαρίθμηση © 2020 AD Portoheli architects+engineers

Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, όλα τα υλικά στις σελίδες αυτές προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Κανένα μέρος αυτών των σελίδων, ούτε κείμενο ούτε εικόνες, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς άλλους εκτός από την προσωπική χρήση, εκτός εάν δοθεί ρητή εξουσιοδότηση από τους αρχιτέκτονες + μηχανικούς της Portoheli.

Ως εκ τούτου, απαγορεύεται αυστηρά η αναπαραγωγή, τροποποίηση, αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης ή αναμετάδοση, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο ηλεκτρονικά, μηχανικά ή άλλως, για λόγους άλλους από προσωπική χρήση, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.